NL

Groen licht verdient meer aandacht

Alle kleuren van het zonlicht hebben invloed op het gewas. De rol van het groene deel van het licht is lang onderschat, maar de laatste jaren wordt de belangrijke invloed van groen steeds duidelijker.

Bladeren absorberen het licht en gebruiken het voor de fotosynthese, maar weerkaatsten het ook voor een deel. Bij groen licht is die weerkaatsing het grootst. Daaruit is in het verleden de conclusie getrokken dat deze lichtkleur niet zo belangrijk zou zijn voor de plant.
De laatste jaren is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan en blijkt die conclusie toch niet te kloppen. Groen licht heeft juist tal van functies in de plant.
Ten eerste valt het wel mee met die weerkaatsing. Eén enkel blad absorbeert groen licht inderdaad minder dan bijvoorbeeld blauw of rood, maar voor het hele gewas geldt dat nauwelijks. Het weerkaatste groene licht vervolgt namelijk zijn weg door het gewas en wordt uiteindelijk toch voor een groot deel benut voor de fotosynthese.

PAR-licht

De verschillende kleuren van het PAR-licht (Photosynthetic active radiation) zijn niet alleen belangrijk voor de fotosynthese, maar sturen ook de vorm en de ontwikkeling van de plant. Juist op dit vlak zijn de inzichten in de rol van groen licht sterk gegroeid.
Het blijkt dat de verhouding tussen blauw en groen licht invloed heeft op de strekking van de plant. Minder groen geeft minder strekking. Of omgekeerd: minder blauw stimuleert de strekking. Van dit fenomeen maken we gebruik bij onze coatings. Rozentelers over de hele wereld gebruiken inmiddels ReduFlex Blue om langere bloemstelen te realiseren. Deze coating remt voor een deel de transmissie van het blauwe deel van het zonlicht door het kasdek. Daarmee verandert dus de verhouding groen/blauw.
ReduFlex Green - dat het groene deel deels weert – zou juist ingezet kunnen worden om compacte planten te bereiken.

Opwarming

Behalve de invloed op de vorm van het gewas zijn er nog andere effecten. Groen licht speelt een rol bij de neiging van planten om naar het licht toe te groeien. Ook lijkt deze lichtkleur bij sommige gewassen de weerbaarheid tegen ziekten en plagen te bevorderen.
Het zonlicht zorgt behalve voor fotosynthese en sturing van de vorm ook voor opwarming van het gewas. Met name de warmtestraling is daarvoor verantwoordelijk. Overmatige opwarming is een belangrijke oorzaak dat planten (te) lang uitgroeien.
ReduFlex Green weert naast een deel van het groene licht ook een deel van die warmtestraling. Het gecombineerde effect daarvan kan interessant zijn bij pot- en perkplanten, waar compactheid een belangrijk kwaliteitskenmerk is. De toepassingsmogelijkheden zijn momenteel nog in onderzoek.

Cookiebeleid

Om u een betere en meer persoonlijke ervaring te bieden op onze website, maken we gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Door gebruik te maken van deze cookies kan uw surfgedrag op onze website door ons en bepaalde derden worden gecontroleerd. Wilt u meer weten? Bezoek dan onze cookiebeleidspagina.

Accepteer cookies Instellingen aanpassen