NL

Algemeen

Welke coating heb ik nodig?

Voor elke situatie bestaat er een ideale coating. Om de juiste keuze te kunnen maken is het belangrijk om eerst te bepalen hoe de lichtinval moet worden aangepast en in welk seizoen die aanpassing nodig is. Met de ReduWizard kunt u de beste oplossing voor uw situatie berekenen op basis van uw gewas, locatie en klimaat. De ReduWizard combineert weerdata van lokale weerstations van over de hele wereld met de behoeften van uw gewas voor een optimale productie. Voer simpelweg uw locatie, gewassoort en kasgegevens in om advies op maat te ontvangen. Probeer de ReduWizard hier

Hoeveel scherming heeft mijn gewas nodig?

Elk soort gewas reageert anders op licht en klimaatomstandigheden. Gewassen die graag veel licht krijgen, zoals tomaat, paprika en komkommer, hebben veel licht nodig. Echter moeten deze gewassen ook worden beschermd tegen stralingspieken. Andere gewassen zoals veel potplanten en orchideeën houden juist meer van schaduw. Daarvoor moet meer scherming in de kas worden gecreëerd. Lees hier meer over hoeveel licht uw gewas nodig heeft. Neem voor het beste advies contact op met uw teeltadviseur of de vertegenwoordiger van ReduSystems in uw regio.  

Kunnen alle producten met de hand worden aangebracht?

Om de beste resultaten te krijgen, adviseren we altijd om onze producten met een spuitmachine aan te brengen. Bijna al onze producten kunnen echter ook met de hand worden aangebracht. De uitzondering hierop is AntiReflect, dat alleen kan worden aangebracht met speciale computergestuurde spuitapparatuur. 

Kan ik de ReduSystems-producten veilig gebruiken op diffuus glas met AR-coating?

De producten van ReduSystems zijn speciaal ontwikkeld voor de tuinbouw en zijn niet schadelijk voor standaard tuinbouwglas, op voorwaarde dat ze worden gebruikt zoals voorgeschreven. Heeft u een kas met glas dat speciaal is behandeld (bijv. diffuus glas, AR-coating), dan adviseren we u om eerst contact op te nemen met de glasleverancier en/of het product te testen op een klein deel van uw kas. ReduClean is veilig voor gebruik in combinatie met onze eigen antireflectiecoating (AntiReflect). Al onze producten zijn zo ontwikkeld dat ze in combinatie met elkaar kunnen worden gebruikt. 

Hoe moet ik de coatings aanbrengen als ik geen spuitmachine heb?

Voor het beste resultaat moet een coating zo gelijkmatig mogelijk worden aangebracht, omdat een ongelijkmatige laag kan leiden tot verschillen in de groei van de gewassen. De coatings kunnen met de hand, met een machine, met een vliegtuig of met een helikopter worden aangebracht.

Een spuitmachine waarborgt de meest gelijkmatige laag, omdat deze kan worden afgesteld in overeenstemming met het product. Bij gebruik van een spuitmachine is eventueel productverlies door overmatig spuiten minimaal.

Bijna al onze producten (met uitzondering van AntiReflect) kunnen ook met de hand worden aangebracht met een spuitpistool. Het resultaat is hierbij afhankelijk van de kwaliteit en functionaliteit van het spuitpistool, zoals de stroomsnelheid, verdunning van het schermmiddel en de vakkundigheid van de persoon die het hanteert. Meer informatie over handmatig spuiten vindt u hier.

Aanbrengen middels een vliegtuig of helikopter is ook een mogelijkheid (met uitzondering van AntiReflect en GS-4) en is met name aan te raden wanneer er grote kasoppervlakken moeten worden behandeld. De piloot dient echter wel te beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring en het materiaal moet van hoogwaardige kwaliteit en goed onderhouden zijn.

Moet het product één keer worden aangebracht of zijn meerdere lagen nodig?

Onze transmissie-, reflectie- en reinigingsproducten dienen in slechts één laag te worden aangebracht. Onze scherm-, diffuus- en speciale coatings kunnen zowel in één als meerdere keren worden aangebracht. In sommige gevallen kunnen meerdere lagen zelfs beter zijn dan één laag. Sommige gewassen kunnen bijvoorbeeld stress ervaren wanneer ze plotseling veel worden geschermd. Door de scherming in verschillende lagen geleidelijk op te voeren, heeft het gewas meer tijd om zich aan te passen. Bovendien kan het voorkomen dat een laag die te dik wordt aangebracht niet goed aan het kasdek hecht. Ook om die reden kan het aan te raden zijn om voor het aanbrengen van meerdere lagen te kiezen. 

Kan ik meerdere lagen van verschillende producten over elkaar heen aanbrengen?

Ja, het is mogelijk om verschillende lagen van verschillende producten over elkaar aan te brengen. Door bijvoorbeeld ReduSol over ReduHeat aan te brengen, kan een extra schermeffect voor in de zomer worden gecreëerd. 

Wat is het verschil tussen vloeibare coatings en poedercoatings?

ReduSystems-coatings zijn vloeibaar en daardoor makkelijker in gebruik dan poedercoatings. De vloeibare coating is eenvoudiger te mengen. Daarnaast is de aangebrachte laag homogener en bovendien zijn de ReduSystems-coatings verwijderbaar. 

Waarom heb ik een coating nodig als ik al een schermdoek heb?

Een ongewenste hoeveelheid licht en warmte buiten de kas houden werkt beter met coatings dan met beweegbare schermdoeken. Dat komt onder andere doordat de warmte die zich boven de gesloten schermen gaat ophopen alsnog de kas instroomt. Daardoor kan het al snel te warm worden in de kas als alle schermen dicht zijn. Wanneer de schermen dan worden geopend om de hitte te verdrijven zullen een aantal gewassen vol in het zonlicht komen te staan. Bij het gebruik van zowel coatings als schermdoeken, zorgt de coating voor de basisbescherming en dient het scherm als ‘noodmiddel’ wanneer het klimaat extreem is. Lees hier meer over dit onderwerp.

Waar zijn ReduSystems producten te koop?

We werken nauw samen met lokale distributeurs om onze producten en speciale oplossingen voor elk soort gewas wereldwijd beschikbaar te maken. Op deze pagina vindt u een overzicht van al onze distributeurs wereldwijd. Het is niet mogelijk om ReduSystems producten rechtstreeks bij Lumiforte te bestellen. 

Hoe lang kunnen de producten bewaard worden?

De maximale houdbaarheid verschilt per product. Meer informatie vindt u op de desbetreffende verpakking of op de productpagina's op onze website. Producten moeten altijd in de originele verpakking, op een koele, goed geventileerde plaats worden bewaard. Bescherm de producten tegen vorst (boven 5 ⁰C) en extreme hitte (lager dan 35 ⁰C).

 • ReduSol: ongeopende verpakkingen kunnen twee jaar worden bewaard.
 • ReduHeat, ReduFuse, ReduFuse IR, ReduFlex Blue, SprayChalk: ongeopende verpakkingen kunnen twee jaar worden bewaard. Na een jaar moet het product voor gebruik goed worden geroerd in de emmer voordat het wordt gemengd met water.
 • AntiCondens: ongeopende verpakkingen kunnen een jaar worden bewaard.
 • AntiReflect: bij een temperatuur boven de 5 ⁰C is de houdbaarheid vier weken na levering.
 • PipePaint: ongeopende verpakkingen kunnen twee jaar worden bewaard. Altijd roeren voor gebruik.
 • Alle soorten ReduClean: ongeopende verpakkingen kunnen drie jaar worden bewaard.
 • GS-4 (Xtra): ongeopende verpakkingen kunnen drie jaar worden bewaard.
Welke ReduSystems-producten kunnen veilig worden gebruikt op een plastic kasdek?

Bijna alle ReduSystems-producten zijn geschikt voor gebruik op een plastic kasdek. De uitzonderingen hierop zijn AntiReflect en GS-4 (Xtra), deze zijn alleen geschikt voor een glazen kasdek.
ReduFuse kan veilig en zonder schade worden gebruikt op plastic kassen, maar is beter geschikt voor gebruik op glazen kassen. Veel soorten plastic maken het licht dat erdoorheen valt al tot op zekere hoogte diffuus. Daarnaast dient het verwijderen van ReduFuse te worden uitgevoerd met een borstelmachine, om te waarborgen dat alles goed wordt verwijderd. Een beter alternatief is in dit geval ReduFuse IR, dat het licht diffuus maakt en hitte gedeeltelijk buiten houdt. ReduFuse IR kan zonder borstelmachine worden verwijderd.

ReduSol

Wanneer moet ik ReduSol gebruiken en wanneer moet ik ReduHeat gebruiken?

Elk schermmiddel heeft zijn eigen unieke eigenschappen, welk product voor uw situatie het best geschikt is hangt voornamelijk af van het soort gewas, de locatie van de kas en het klimaat. ReduSol biedt een gelijkmatige scherming over het gehele lichtspectrum en beschermt het gewas tegen zowel het licht als de warmte van de zon. Indien uw gewassen gevoeliger zijn voor hitte dan voor licht, kunt u beter voor ReduHeat kiezen. De ReduHeat-coating beschermt het gewas tegen warmtestraling, maar laat genoeg licht door om het gewas optimaal te laten groeien. Indien u op zoek bent naar een maximale bescherming tegen hitte en licht is ReduSol de beste optie.

Hoe moet ReduSol worden aangebracht?

De beste en meest duurzame resultaten worden bereikt wanneer de coating als volgt wordt aangebracht op een schoon en droog kasdek:

 1. Vul het reservoir met de vereiste hoeveelheid schoon water en voeg onder continu roeren ReduSol toe.
 2. Roer de spuitvloeistof regelmatig door tijdens het opbrengen.
 3. Breng ReduSol gelijkmatig aan op het kasdek, bij voorkeur met een spuitmachine.
 4. Gebruik geen schermmiddelen van een ander merk dan ReduSystems in combinatie met ReduSol.

De ideale weersomstandigheden voor het opbrengen van ReduSol

 • Een buitentemperatuur tussen de 5 en 30 ⁰C.
 • Windsnelheden van minder dan 2 m/s (7 km/u). Bij een sterke wind kan productverlies optreden en een dunnere laag dan bedoeld op het kasdek terechtkomen. Bovendien kan het product onbedoeld op andere objecten in de buurt terechtkomen zoals auto's en gebouwen.
 • Voor een snelle droging: relatieve luchtvochtigheid (RL) < 80%. De exacte droogtijd is ook afhankelijk van andere omstandigheden zoals; de hoeveelheid aangebrachte ReduSol, de buitentemperatuur, de temperatuur van het glas en de windsnelheid. De coating moet 's avonds opgedroogd zijn, omdat condens de laag kan aantasten.
 • Breng ReduSol niet aan op een nat oppervlak of wanneer het regent omdat dit kan leiden tot een ongelijkmatige coatinglaag op het glas.
 • Niet aanbrengen wanneer binnen zes uur regen wordt verwacht omdat de coatinglaag door regen kan worden aangetast of kan wegspoelen.
Kan het regenwater dat van een met ReduSol behandeld kasdek afloopt worden gebruikt als irrigatiewater (in substraat) zonder fytotoxisch effect?

ReduSol wordt al meer dan 30 jaar gebruikt door telers, die ook regenwater opvangen om te gebruiken als irrigatiewater voor hun gewassen. Er zijn geen problemen bekend omtrent fytotoxische effecten. Elke situatie is echter uniek; het gewas, de locatie, de afmetingen van het irrigatiebassin en het moment van het gebruik van ReduSol kunnen allemaal anders zijn. Om er 100% zeker van te zijn dat uw irrigatiewater van goede kwaliteit is, adviseren we u een analyse uit te  voeren op de aanwezigheid van ReduSol in het irrigatiewater en te controleren of het calciumgehalte en de pH-waarde in orde zijn.   

Waarom wordt het afvalwater wit na gebruik van ReduClean?

De basis van ons verwijderbare schermmiddel ReduSol is krijt, een mineraal dat niet schadelijk is voor het milieu. Bij het gebruik van ReduClean lost de coating op en veroorzaakt de krijt in het product de verkleuring van het water. Om dit te voorkomen kunt u voorzorgsmaatregelen treffen, die beschreven staan in deze handleiding.

Kan ik afvalwater dat ReduSol en ReduClean bevat terug laten stromen in mijn irrigatiebassin?

We adviseren u de waterkwaliteit van het irrigatiewater in uw bassin te controleren als er afvalwater met resten ReduSol en/of ReduClean in is teruggestroomd. Controleer het water op vlokken (wat kan wijzen op de aanwezigheid van calciumcarbonaat) en meet de pH-waarde om te bepalen of het water kan worden gebruikt voor irrigatiedoeleinden. Indien u het water voor gebruik gaat verzuren, let er dan op dat de combinatie van het zuur en de aanwezigheid van calciumcarbonaat kan leiden tot de vorming van bicarbonaat, dat schadelijk kan zijn voor bepaalde gewassen, zoals rozen. In dat geval dient u het water pas te gebruiken voor irrigatie nadat het calciumcarbonaat naar de bodem van het bassin is gezonken. We raden u aan de pH-waarde van het water te monitoren en voor gebruik eventueel aanpassingen door te voeren, of het bassin af te sluiten tijdens het verwijderen van een coating.

ReduHeat

Wanneer moet ik ReduSol gebruiken en wanneer moet ik ReduHeat gebruiken?

Elk schermmiddel heeft zijn eigen unieke eigenschappen, welk product voor uw situatie het best geschikt is hangt voornamelijk af van het soort gewas, de locatie van de kas en het klimaat. ReduSol biedt een gelijkmatige scherming over het gehele lichtspectrum en beschermt het gewas tegen zowel het licht als de warmte van de zon. Indien uw gewassen gevoeliger zijn voor hitte dan voor licht, kunt u beter voor ReduHeat kiezen. De ReduHeat-coating beschermt het gewas tegen warmtestraling, maar laat genoeg licht door om het gewas optimaal te laten groeien. Indien u op zoek bent naar een maximale bescherming tegen hitte en licht is ReduSol de beste optie.

Wat is het verschil tussen ReduHeat en ReduFuse IR?

Beide coatings reflecteren een deel van de warmtestraling (infrarood), maar laten wel in grote mate groeilicht (PAR) door. Het verschil tussen ReduHeat en ReduFuse IR zit hem in de mate van diffuusheid (Hortiscatter) en in hoeverre warmtestraling wordt gereflecteerd. Met ReduFuse IR wordt een grotere diffuusheid (Hortiscatter) bereikt in vergelijking met dezelfde hoeveelheid ReduHeat. Wanneer dezelfde hoeveelheid emmers/ha wordt gebruikt reflecteert ReduHeat juist meer warmtestraling. Hierdoor kan een overmatige opwarming in de kas worden voorkomen. Dankzij de hogere capaciteit van ReduHeat om warmtestraling te reflecteren, zal de plant ondanks een lagere bladtemperatuur, meer generatief reageren dan in vergelijking met wanneer ReduFuse IR wordt gebruikt. ReduFuse IR zorgt daarentegen voor een grotere diffuusheid van het licht, wat een vegetatieve groei stimuleert. Meer informatie over de verschillen tussen ReduHeat en ReduFuse IR vindt u in dit artikel

Hoe moet ReduHeat worden aangebracht?

De beste en meest duurzame resultaten met een optimale lichttransmissie worden bereikt wanneer ReduHeat als volgt wordt aangebracht op een schoon kasdek:

 1. Vul het reservoir met de vereiste hoeveelheid schoon water en voeg onder continu roeren ReduHeat toe.
 2. Roer de spuitvloeistof regelmatig door tijdens het opbrengen.
 3. Breng ReduHeat gelijkmatig aan op het kasdek, bij voorkeur met een spuitmachine.
 4. Gebruik geen schermmiddelen van een ander merk dan ReduSystems in combinatie met ReduHeat.

De ideale weersomstandigheden voor het opbrengen van ReduHeat

 • Een buitentemperatuur tussen de 10 en 25 ⁰C.
 • Windsnelheden van minder dan 2 m/s (7 km/u). Bij een sterke wind kan productverlies optreden en een dunnere laag dan bedoeld op het kasdek terechtkomen. Bovendien kan het product onbedoeld op andere objecten in de buurt terechtkomen zoals auto's en gebouwen.
 • Voor een snelle droging: relatieve luchtvochtigheid (RL) < 80%. De exacte droogtijd is ook afhankelijk van andere omstandigheden zoals; de hoeveelheid aangebrachte ReduHeat, de buitentemperatuur, de temperatuur van het glas en de windsnelheid. De coating moet 's avonds opgedroogd zijn omdat condens de laag kan aantasten.
 • Breng ReduHeat niet aan op een nat oppervlak of wanneer het regent omdat dit kan leiden tot een ongelijkmatige coatinglaag op het glas.
 • Niet aanbrengen wanneer binnen twaalf uur regen wordt verwacht omdat de coatinglaag door regen kan worden aangetast of kan wegspoelen. 

SprayChalk

Hoe moet SprayChalk worden aangebracht?

Het beste resultaat 

 1. Vul het reservoir met de vereiste hoeveelheid schoon water en voeg onder continu roeren SprayChalk toe.
 2. Roer de spuitvloeistof regelmatig door tijdens het aanbrengen.
 3. Breng SprayChalk gelijkmatig aan op het kasdek, bij voorkeur met een spuitmachine.
 4. Gebruik geen schermmiddelen van een ander merk dan ReduSystems in combinatie met SprayChalk.

De ideale weersomstandigheden voor het aanbrengen van SprayChalk

 • Een buitentemperatuur tussen de 5 en 40 ⁰C.
 • Windsnelheden van minder dan 2 m/s (7 km/u). Bij een sterke wind kan productverlies optreden en een dunnere laag dan bedoeld op het kasdek terechtkomen Bovendien kan het product onbedoeld op andere objecten in de buurt terechtkomen zoals auto's en gebouwen.
 • Voor een snelle droging: relatieve luchtvochtigheid (RL) < 80%. De exacte droogtijd is ook afhankelijk van andere omstandigheden zoals; de hoeveelheid aangebrachte SprayChalk, de buitentemperatuur, de temperatuur van het glas en de windsnelheid. De coating moet 's avonds opgedroogd zijn omdat condens de laag kan aantasten.
 • Breng SprayChalk niet aan op een nat oppervlak of wanneer het regent omdat dit kan leiden tot een ongelijkmatige coatinglaag op het glas.
 • Breng SprayChalk niet aan als het regent. Deze coating is ontwikkeld voor tijdelijk gebruik als tweede laag. Bij regen spoelt de coating van het kasdek.

Hoe kan SprayChalk (spuitkrijt) worden verwijderd?

SprayChalk verdwijnt vanzelf van de kas na een paar regenbuien.

ReduFuse

Hoe moet ReduFuse worden aangebracht?

De beste en meest duurzame resultaten met een optimale lichttransmissie worden bereikt wanneer ReduFuse als volgt wordt aangebracht op een schoon kasdek:

 1. Vul het reservoir met de vereiste hoeveelheid schoon water en voeg onder continu roeren ReduFuse toe.
 2. Roer de spuitvloeistof regelmatig door tijdens het opbrengen.
 3. Breng ReduFuse gelijkmatig aan op het kasdek, bij voorkeur met een spuitmachine.
 4. Gebruik geen schermmiddelen van een ander merk dan ReduSystems in combinatie met ReduFuse.

De ideale weersomstandigheden voor het opbrengen van ReduFuse

 • Een buitentemperatuur tussen de 10 en 25 ⁰C.
 • Windsnelheden van minder dan 2 m/s (7 km/u). Bij een sterke wind kan productverlies optreden en een dunnere laag dan bedoeld op het kasdek terechtkomen Bovendien kan het product onbedoeld op andere objecten in de buurt terechtkomen zoals auto's en gebouwen.
 • Voor een snelle droging: relatieve luchtvochtigheid (RL) < 80%. De exacte droogtijd is ook afhankelijk van andere omstandigheden zoals; de hoeveelheid aangebrachte ReduFuse, de buitentemperatuur, de temperatuur van het glas en de windsnelheid. De coating moet 's avonds opgedroogd zijn omdat condens de laag kan aantasten.
 • Breng ReduFuse niet aan op een nat oppervlak of wanneer het regent omdat dit kan leiden tot een ongelijkmatige coatinglaag op het glas.
 • Niet aanbrengen wanneer binnen twaalf uur regen wordt verwacht omdat de coatinglaag door regen kan worden aangetast of kan wegspoelen.
Kan ik ReduFuse op een plastic kasdek gebruiken?

Ja, maar let erop dat het verwijderen van ReduFuse moet worden uitgevoerd met een borstelmachine om te waarborgen dat alles goed wordt verwijderd. Veel soorten plastic maken het licht dat erdoorheen valt al tot op zeker hoogte diffuus. U kunt een diffuse coating zoals ReduFuse gebruiken om extra diffuusheid te creëren maar dat is meestal niet nodig. ReduFuse IR houdt daarentegen ook tot op zekere hoogte warmte tegen wat een goede aanvulling kan zijn voor plastic kassen met specifieke gewassen.

ReduFuse IR

Wat is het verschil tussen ReduHeat en ReduFuse IR?

Beide coatings reflecteren een deel van de warmtestraling (infrarood), maar laten wel in grote mate groeilicht (PAR) door. Het verschil tussen ReduHeat en ReduFuse IR zit hem in de mate van diffuusheid (Hortiscatter) en in hoeverre warmtestraling wordt gereflecteerd. Met ReduFuse IR wordt een grotere diffuusheid (Hortiscatter) bereikt in vergelijking met dezelfde hoeveelheid ReduHeat. Wanneer dezelfde hoeveelheid emmers/ha wordt gebruikt reflecteert ReduHeat juist meer warmtestraling. Hierdoor kan een overmatige opwarming in de kas worden voorkomen. Dankzij de hogere capaciteit van ReduHeat om warmtestraling te reflecteren, zal de plant ondanks een lagere bladtemperatuur, meer generatief reageren dan in vergelijking met wanneer ReduFuse IR wordt gebruikt. ReduFuse IR zorgt daarentegen voor een grotere diffuusheid van het licht, wat een vegetatieve groei stimuleert. Meer informatie over de verschillen tussen ReduHeat en ReduFuse IR vindt u in dit artikel

Kan ik ReduFuse IR op een plastic kasdek gebruiken?

Ja, ReduFuse IR kan op plastic worden gebruikt. Veel soorten plastic maken het licht dat erdoorheen valt al tot op zeker hoogte diffuus, waardoor het creëren van extra diffuusheid vaak niet nodig is. ReduFuse IR reflecteert echter ook gedeeltelijk de warmtestraling, waardoor het een waardevolle aanvulling voor plastic kassen kan zijn. 

Hoe moet ReduFuse IR worden aangebracht?

De beste en meest duurzame resultaten met een optimale lichttransmissie worden bereikt wanneer ReduFuse IR als volgt wordt aangebracht op een schoon kasdek:

 1. Vul het reservoir met de vereiste hoeveelheid schoon water en voeg onder continu roeren ReduFuse IR toe.
 2. Roer de spuitvloeistof regelmatig door tijdens het opbrengen.
 3. Breng ReduFuse IR gelijkmatig aan op het kasdek, bij voorkeur met een spuitmachine.
 4. Gebruik geen schermmiddelen van een ander merk dan ReduSystems in combinatie met ReduFuse IR.

De ideale weersomstandigheden voor het opbrengen van ReduFuse IR

 • Een buitentemperatuur tussen de 10 en 25 ⁰C.
 • Windsnelheden van minder dan 2 m/s (7 km/u). Bij een sterke wind kan productverlies optreden en een dunnere laag dan bedoeld op het kasdek terechtkomen. Bovendien kan het product onbedoeld op andere objecten in de buurt terechtkomen zoals auto's en gebouwen.
 • Voor een snelle droging: relatieve luchtvochtigheid (RL) < 80%. De exacte droogtijd is ook afhankelijk van andere omstandigheden zoals; de hoeveelheid aangebrachte ReduFuse IR, de buitentemperatuur, de temperatuur van het glas en de windsnelheid. De coating moet 's avonds opgedroogd zijn omdat condens de laag kan aantasten.
 • Breng ReduFuse IR niet aan op een nat oppervlak of wanneer het regent omdat dit kan leiden tot een ongelijkmatige coatinglaag op het glas.
 • Niet aanbrengen wanneer binnen twaalf uur regen wordt verwacht omdat de coatinglaag door regen kan worden aangetast of kan wegspoelen.

ReduFlex Blue

Wat is het effect van ReduFlex Blue?

ReduFlex Blue laat minder blauw licht door het kasdek waardoor de kleurverhoudingen in het lichtspectrum veranderen. Dit heeft een positief effect op de stamlengte van bepaalde gewassen, wat vooral wenselijk is bij bijvoorbeeld snijbloemen zoals rozen. Meer informatie over ReduFlex Blue vindt u hier.

Hoe moet ReduFlex Blue worden aangebracht?

De beste en meest duurzame resultaten met een optimale lichttransmissie worden bereikt wanneer ReduFlex Blue als volgt wordt aangebracht op een schoon kasdek:

 1. Vul het reservoir met de vereiste hoeveelheid schoon water en voeg onder continu roeren ReduFlex Blue toe.
 2. Roer de spuitvloeistof regelmatig door tijdens het aanbrengen.
 3. Breng ReduFlex Blue gelijkmatig aan op het kasdek, bij voorkeur met een spuitmachine.
 4. Gebruik geen schermmiddelen van een ander merk dan ReduSystems in combinatie met ReduFlex Blue.

De ideale weersomstandigheden voor het opbrengen van ReduFlex Blue

 • Een buitentemperatuur tussen de 10 en 25 ⁰C.
 • Windsnelheden van minder dan 2 m/s (7 km/u). Bij een sterke wind kan productverlies optreden en een dunnere laag dan bedoeld op het kasdek terechtkomen. Bovendien kan het product onbedoeld op andere objecten in de buurt terechtkomen zoals auto's en gebouwen.
 • Voor een snelle droging: relatieve luchtvochtigheid (RL) < 80%. De exacte droogtijd is ook afhankelijk van andere omstandigheden zoals; de hoeveelheid aangebrachte ReduFlex Blue, de buitentemperatuur, de temperatuur van het glas en de windsnelheid. De coating moet 's avonds opgedroogd zijn omdat condens de laag kan aantasten.
 • Breng ReduFlex Blue niet aan op een nat oppervlak of wanneer het regent omdat dit kan leiden tot een ongelijkmatige coatinglaag op het glas.
 • Niet aanbrengen wanneer binnen twaalf uur regen wordt verwacht omdat de coatinglaag door regen kan worden aangetast of kan wegspoelen.

AntiReflect

Wat is de beste periode om AntiReflect aan te brengen?

AntiReflect blijft twee jaar zitten en kan het beste gelijk na de zomer worden aangebracht. Op deze manier kunt u twee donkere seizoenen profiteren van een maximale lichtopbrengst. 

Hoe maak ik een kasdek met een AntiReflect-coating schoon?

Een kasdek met een AntiReflect-coating kan worden gereinigd met een mild reinigingsmiddel. Het reinigingsmiddel dient op het kasdek te worden gespoten waarna het er door de regen vanaf spoelt. Gebruik geen borstelmachine in combinatie met schoonmaakmiddelen. Gebruik geen GS-4 omdat dit product de AntiReflect-coating verwijdert. De ReduSystems-coatings kunnen worden verwijderd met ReduClean, waarna de regen het naspoelt, zonder dat dit effect heeft op de AntiReflect-coating.

Moet ik AntiReflect verwijderen voor ik het opnieuw aanbreng?

Ja, als AntiReflect is uitgewerkt, kan het worden verwijderd met GS-4. We adviseren u het afvalwater niet in het irrigatiebassin te lozen.

Hoe vaak kan ik het kasdek met AntiReflect borstelen?

We adviseren om een kasdek met AntiReflect-coating niet meer dan 10 keer per jaar te borstelen. Gebruik hiervoor alleen water en zachte borstels. Gebruik geen reinigingsproducten in combinatie met borstelen. 

Hoe moet AntiReflect worden aangebracht?

Opmerking: AntiReflect mag alleen worden aangebracht door gecertificeerde loonwerkers. Voor meer informatie over deze partijen of om zelf bevoegd te worden, kunt u contact opnemen via sales@redusystems.com.

 

Toepassingsinstructies:

 • AntiReflect dient op een schoon en droog kasdek te worden gespoten. Alle ramen van de kas moeten geheel gesloten zijn wanneer het product wordt aangebracht.
 • AntiReflect dient gelijkmatig te worden aangebracht in een hoeveelheid van precies 1200 liter per hectare, middels computergestuurde spuitapparatuur om een constante output te garanderen.
 • Het effect van AntiReflect is afhankelijk van de dikte van de laag. Een te dikke of te dunne laag vermindert de extra lichtopbrengst. 
 • AntiReflect is een zo goed als transparant product en schuimt licht wanneer het op het glas wordt gespoten. Deze luchtbelletjes verdwijnen vanzelf.
 • Gebruik geen producten van een ander merk dan ReduSystems in combinatie met AntiReflect.
 • Let op: AntiReflect wordt geleverd in IBC's als kant-en-klaar product. Om die reden is het niet nodig extra water aan AntiReflect toe te voegen.

 

AntiReflect kan alleen worden aangebracht onder ideale weersomstandigheden.

 • Een buitentemperatuur tussen de 10 en 25 ⁰C.
 • Windsnelheden van minder dan 2 m/s (7 km/u). Bij een sterke wind kan productverlies optreden en een dunnere laag dan bedoeld op het kasdek terechtkomen.
 • Voor een snelle droging: relatieve luchtvochtigheid (RL) < 80%. De droogtijd is tevens afhankelijk van andere omstandigheden zoals; de buitentemperatuur, de temperatuur van het glas en de windsnelheid, maar is gemiddeld zo'n twee uur. De coating moet 's avonds opgedroogd zijn omdat condens de laag gedeeltelijk kan aantasten.
 • Breng AntiReflect niet aan op een nat oppervlak of wanneer het regent omdat dit kan leiden tot een ongelijkmatige coatinglaag op het glas.
 • Niet aanbrengen wanneer binnen 24 uur regen wordt verwacht omdat de coatinglaag door regen kan worden aangetast of kan wegspoelen.

AntiCondens

Hoe moet AntiCondens worden aangebracht?

AntiCondens moet aan de binnenkant van het kasdek worden aangebracht bij voorkeur wanneer de kas leeg is. Het te behandelen oppervlak dient droog en vrij te zijn van andere substanties. AntiCondens wordt verdund gebruikt in een verhouding van 1:15.

 1. Voorbeeld: voor één hectare maakt u 1000 liter spuitvloeistof door 60 liter AntiCondens te mengen met 940 liter schoon water (verdunningsverhouding 1:15).
 2. AntiCondens dient met spuitapparatuur te worden aangebracht door vanaf de goot naar de bovenkant van de nok te spuiten. Het glas moet helemaal worden beneveld, maar let erop dat u niet te veel vloeistof op het glas spuit.
 3. Laat het glas na het aanbrengen goed drogen en vermijd condensatievorming. Het droogproces kan worden versneld door de kas goed te ventileren.

Opmerking: wanneer AntiCondens wordt toegepast in een kas met gewassen, adviseren we u het gewas eerst te testen op fytotoxische effecten. Spuit een kleine hoeveelheid verdunde AntiCondens op het gewas om de effecten te controleren voordat u begint met de toepassing.

Hoe lang blijft AntiCondens zitten?

AntiCondens is slijtvast en blijft een heel seizoen zitten waarna het geleidelijk zal vervagen.

PipePaint

Hoe moet PipePaint worden aangebracht?

PipePaint kan worden gebruikt om onbehandelde of nieuwe metalen buizen te schilderen en om eerder geschilderde metalen oppervlakken opnieuw te behandelen. Wanneer PipePaint volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, is dit product niet schadelijk voor gewassen. Om die reden hoeft de kas bij het aanbrengen niet leeg te zijn.

 1. Maak de te behandelen oppervlakken vuil-, vet- en roestvrij.
 2. Zorg dat de watertemperatuur in de buizen 35-45 ⁰C is.
 3. Roer PipePaint voor gebruik goed door. Het product in de emmer is al klaar voor gebruik, water toevoegen is niet nodig. ​
 4. Breng het product aan met een verfroller of verfhandschoen.
 5. Nieuwe buizen en onbehandeld metaal moeten twee keer worden behandeld. Wanneer de oppervlakken al eerder zijn behandeld, is één toepassing in de meeste gevallen voldoende.
 6. Eén liter PipePaint is voldoende voor 75 meter verwarmingsbuizen met een diameter van 5,1 cm. Een emmer met 15 liter is voldoende voor 1000 tot 1200 meter buizen.
Is één toepassing voldoende?

Voor gebruikte buizen is één toepassing met PipePaint meestal voldoende. Op nieuwe buizen dienen twee lagen te worden aangebracht voor een optimale dekking. 

ReduClean

Waarom moet ik ReduClean in combinatie met ReduSystems-producten gebruiken?

ReduClean is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van ReduSystems-coatings. Voor een effectieve werking dient ReduClean in de aanbevolen mengverhouding en volgens de gebruiksaanwijzing te worden gebruikt.

Is het mogelijk om GS-4 en ReduClean te mengen om tegelijkertijd het kasdek schoon te maken en de coating te verwijderen?

Nee, als een kas met een coating heel vies is dient u eerst de kas af te spoelen met water om zoveel mogelijk vuil te verwijderen. Gebruik vervolgens de aanbevolen hoeveelheid ReduClean (250 l/ha). Indien het kasdek nog niet schoon is kunt u het overtollige vuil met GS-4 verwijderen. 

Welke variant ReduClean heb ik nodig?

Er zijn drie varianten ReduClean verkrijgbaar:

 • ReduClean: standaard versie voor het verwijderen van ReduSol, ReduHeat en ReduFlex Blue.
 • ReduClean DT: extra geconcentreerde versie van ReduClean voor toepassing met een Dosatron-pomp voor het verwijderen van ReduSol, ReduHeat en ReduFlex Blue.
 • ReduClean for diffuse coatings: speciale ReduClean-variant voor het verwijderen van ReduFuse en ReduFuse IR.
Ik heb zowel ReduFuse als ReduSol op mijn kasdek zitten, welke ReduClean-variant moet ik gebruiken?

ReduClean for diffuse coatings verwijdert zowel de ReduFuse- als de ReduSol-coating. 

Waarom wordt het afvalwater wit na gebruik van ReduClean?

De basis van ons verwijderbare schermmiddel ReduSol is krijt, een mineraal dat niet schadelijk is voor het milieu. Bij het gebruik van ReduClean lost de coating op en veroorzaakt de krijt in het product de verkleuring van het water. Om dit te voorkomen kunt u voorzorgsmaatregelen treffen, die beschreven staan in deze handleiding.

Hoe moet ReduClean worden aangebracht?

ReduClean kan worden gebruikt voor het verwijderen van ReduSol, ReduHeat en ReduFlex Blue. Voor het verwijderen van ReduFuse en ReduFuse IR is een speciale variant van ReduClean nodig: ReduClean for diffuse coatings.

 • Schud de verpakking goed voor gebruik.
 • Gebruik een minimum van 250 liter ReduClean per ha.
 • Voeg onder continu roeren de vereiste hoeveelheid ReduClean toe aan schoon water in een mengverhouding van 1:5 tot 1:7.
 • Controleer of de afvoeren en omgeving geschikt zijn voor de doorstroom van ReduClean.
 • Breng ReduClean gelijkmatig aan op het kasdek, bij voorkeur met een spuitmachine.
 • Regen zal het schermmiddel wegspoelen. Om die reden dient ReduClean te worden aangebracht wanneer binnen één week daarna flink wat regen wordt verwacht. Kassen met een laag van polycarbonaat, acryl of ander soort kunststof dienen na ongeveer 15 minuten na het aanbrengen te worden afgespoeld met water, omdat spoelen met regen onvoldoende kan zijn.
 • Bij machinaal afspoelen dient u ReduClean ten minste 15 minuten te laten intrekken voor het borstelen.
 • Afgeraden wordt om daksproeiers te gebruiken om het kasdek af te spoelen.
 • Controleer of het water in het bassin na de toepassing met ReduClean nog geschikt is voor irrigatie, omdat het spoelwater van invloed kan zijn op de pH-waarde van het water in het irrigatiebassin. We raden u aan de pH-waarde van het water te monitoren en voor gebruik eventueel aanpassingen door te voeren, of het bassin af te sluiten tijdens het naspoelen.
 • Gebruik nooit andere merken verwijderingsmiddelen om ReduSystems-coatings te verwijderen.

De ideale weersomstandigheden voor de toepassing van ReduClean

 • Een buitentemperatuur tussen de 5 en 20 ⁰C.
 • Windsnelheden van minder dan 2 m/s (7 km/u). Een sterke wind kan leiden tot productverlies en ervoor zorgen dat de coating geheel of gedeeltelijk niet wordt verwijderd.
 • Voor een snelle droging: luchtvochtigheid < 90 %. ReduClean niet aanbrengen op een nat oppervlak of tijdens regen.
Hoe moet ReduClean DT worden aangebracht?

ReduClean DT is een extra geconcentreerde versie van ReduClean voor toepassing met een Dosatron-pomp.

 • Schud de verpakking goed voor gebruik.
 • Gebruik een minimum van 100 liter ReduClean DT per ha in de volgende verhoudingen:
  • Bij 2.000 liter spuitvloeistof per ha, Dosatron op 5%
  • Bij 1.800 liter spuitvloeistof per ha, Dosatron op 5,5%
 • Controleer of de afvoeren en omgeving geschikt zijn voor de doorstroom van ReduClean DT.
 • Breng ReduClean DT gelijkmatig aan op het kasdek, bij voorkeur met een spuitmachine.
 • Regen zal het schermmiddel wegspoelen. Om die reden dient ReduClean DT te worden aangebracht wanneer binnen één week daarna flink wat regen wordt verwacht. Kassen met een laag van polycarbonaat, acryl of ander soort kunststof dienen na ongeveer 15 minuten na het aanbrengen te worden afgespoeld met water, omdat spoelen met regen onvoldoende kan zijn.
 • Bij machinaal afspoelen dient u ReduClean DT ten minste 15 minuten te laten intrekken voor het borstelen.
 • Afgeraden wordt om daksproeiers te gebruiken om het kasdek af te spoelen.
 • Controleer of het water in het bassin na de toepassing met ReduClean DT nog geschikt is voor irrigatie, omdat het spoelwater van invloed kan zijn op de pH-waarde van het water in het irrigatiebassin. We raden u aan de pH-waarde van het water te monitoren en voor gebruik eventueel aanpassingen door te voeren, of het bassin af te sluiten tijdens het naspoelen.
 • Gebruik nooit andere merken verwijderingsmiddelen om ReduSystems-coatings te verwijderen.

De ideale weersomstandigheden voor de toepassing van ReduClean DT

 • Een buitentemperatuur tussen de 5 en 20 ⁰C.
 • Windsnelheden van minder dan 2 m/s (7 km/u). Een sterke wind kan leiden tot productverlies en ervoor zorgen dat de coating geheel of gedeeltelijk niet wordt verwijderd.
 • Voor een snelle droging: luchtvochtigheid < 90 %. ReduClean DT niet aanbrengen op een nat oppervlak of tijdens regen.
Kan ik afvalwater dat ReduSol en ReduClean bevat terug laten stromen in mijn irrigatiebassin?

We adviseren u de waterkwaliteit van het irrigatiewater in uw bassin te controleren als er afvalwater met resten ReduSol en/of ReduClean in is teruggestroomd. Controleer het water op vlokken (wat kan wijzen op de aanwezigheid van calciumcarbonaat) en meet de pH-waarde om te bepalen of het water kan worden gebruikt voor irrigatiedoeleinden. Indien u het water voor gebruik gaat verzuren, let er dan op dat de combinatie van het zuur en de aanwezigheid van calciumcarbonaat kan leiden tot de vorming van bicarbonaat, dat schadelijk kan zijn voor bepaalde gewassen, zoals rozen. In dat geval dient u het water pas te gebruiken voor irrigatie nadat het calciumcarbonaat naar de bodem van het bassin is gezonken. We raden u aan de pH-waarde van het water te monitoren en voor gebruik eventueel aanpassingen door te voeren, of het bassin af te sluiten tijdens het verwijderen van een coating.

Hoe moet ReduClean for diffuse coatings worden aangebracht?

ReduClean for diffuse coatings is speciale ReduClean-variant voor het verwijderen van ReduFuse en ReduFuse IR.

 • Schud de verpakking goed voor gebruik.
 • Gebruik een minimum van 250 liter ReduClean for diffuse coatings per ha.
 • Voeg onder continu roeren de vereiste hoeveelheid ReduClean for diffuse coatings toe aan schoon water in een mengverhouding van 1:5 tot 1:7.
 • Controleer of de afvoeren en omgeving geschikt zijn voor de doorstroom van ReduClean for diffuse coatings.
 • Breng ReduClean for diffuse coatings gelijkmatig aan op het kasdek, bij voorkeur met een spuitmachine.
 • Regen zal het schermmiddel wegspoelen. Om die reden dient ReduClean for diffuse coatings te worden aangebracht wanneer binnen twee dagen daarna flink wat regen wordt verwacht. Kassen met een laag van polycarbonaat, acryl of ander soort kunststof dienen na ongeveer 15 minuten na de toepassing te worden afgespoeld met water, omdat spoelen met regen onvoldoende kan zijn.
 • Bij machinaal afspoelen dient u ReduClean for diffuse coatings ten minste 15 minuten te laten intrekken voor het borstelen.
 • Afgeraden wordt om daksproeiers te gebruiken om het kasdek af te spoelen.
 • Controleer of het water in het bassin na de toepassing met ReduClean for diffuse coatings nog geschikt is voor irrigatie, omdat het spoelwater van invloed kan zijn op de pH-waarde van het water in het irrigatiebassin. We raden u aan de pH-waarde van het water te monitoren en voor gebruik eventueel aanpassingen door te voeren, of het bassin af te sluiten tijdens het naspoelen.
 • Gebruik geen andere verwijderingsmiddelen voor het verwijderen van ReduFuse- en ReduFuse IR-coatings.

De ideale weersomstandigheden voor de toepassing van ReduClean for diffuse coatings

 • Een buitentemperatuur tussen de 5 en 20 ⁰C.
 • Windsnelheden van minder dan 2 m/s (7 km/u). Een sterke wind kan leiden tot productverlies en ervoor zorgen dat de coating geheel of gedeeltelijk niet wordt verwijderd.
 • Voor een snelle droging: luchtvochtigheid < 90 %. ReduClean for diffuse coatings niet aanbrengen op een nat oppervlak of tijdens regen.
Wat gebeurt er als ReduClean in contact komt met mijn gewassen?

ReduClean heeft een hoge pH-waarde wat schadelijk kan zijn voor gewassen. Voorkom ten allen tijde dat het product op uw gewassen terechtkomt.

Hoe snel moet het regenen na het aanbrengen van ReduClean op de kas?

Na het aanbrengen van ReduClean for diffuse coatings (ReduFuse en ReduFuse IR) dient het binnen twee dagen redelijk hard te gaan regenen. In het geval van ReduClean of ReduClean DT (voor ReduSol, ReduHeat, ReduFlex Blue) binnen een week. Indien het niet binnen die periode gaat regenen dient u ReduClean van de kas af te spoelen met een ruime hoeveelheid water.

Kan ik afvalwater van ReduSol en ReduClean in het oppervlaktewater lozen?

ReduSol en ReduClean bevatten geen chroom. Het lozen van grote hoeveelheden afvalwater in smalle waterwegen, zoals sloten met stilstaand water, kan van invloed zijn op de in het water levende organismen. Om die reden moeten de verdunningsaanbevelingen altijd in acht worden genomen en dient rekening te worden gehouden met omstandigheden, zoals de hoeveelheid en stroming van het water in dergelijke waterwegen.

 

Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer 2016 (artikel 3.62) mag spoelwater dat ReduSol en/of ReduClean bevat in het oppervlaktewater worden geloosd, voor zover geen sprake is van visuele verontreiniging en wordt voldaan aan de zorgplicht. Voor meer informatie over hoe u in Nederland afvalwater het beste kunt lozen, kunt u deze handleiding raadplegen. De handleiding is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Unie van Waterschappen en vakvereniging Glastuinbouw Nederland.

Ik heb daksproeiers gebruikt en nu kan ik de coating niet verwijderen. Wat moet ik doen?

De daksproeiers hebben een laag kalk of ijzer gevormd bovenop de coating. U kunt citroenzuur gebruiken om de laag kalk te verwijderen, of oxaalzuur indien sprake is van ijzervorming. Daarna kunt u ReduClean volgens de gebruiksaanwijzing gebruiken. 

Is ReduClean schadelijk voor in het water levende organismen in mijn bassin?

Dit is afhankelijk van de hoeveelheid ReduClean en de grootte van het bassin. Een te hoge concentratie ReduClean kan een schadelijke invloed hebben op in het water leven organismen. Hierover kunt u te allen tijde contact opnemen met uw ReduSystems-vertegenwoordiger voor een advies op maat.

Kan ik ReduClean gebruiken voor het verwijderen van schermmiddelen van een ander merk dan ReduSystems?

ReduClean is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van ReduSystems-coatings. In de praktijk wordt ReduClean ook wel gebruikt voor het verwijderen van schermmiddelen van andere merken, maar in die gevallen kunnen we geen effectieve werking waarborgen.

GS-4

Werkt GS-4 op een plastic kasdek?

Nee, GS-4 en GS-4 Xtra zijn alleen geschikt voor glazen oppervlakken.

Is het mogelijk om GS-4 en ReduClean te mengen om tegelijkertijd het kasdek schoon te maken en de coating te verwijderen?

Nee, als een kas met een coating heel vies is dient u eerst de kas af te spoelen met water om zoveel mogelijk vuil te verwijderen. Gebruik vervolgens de aanbevolen hoeveelheid ReduClean (250 l/ha). Indien het kasdek nog niet schoon is kunt u het overtollige vuil met GS-4 verwijderen. 

Hoe moet GS-4 worden aangebracht?

GS-4 kan op zowel de binnenzijde als de buitenzijde van de kas worden aangebracht. GS-4 is niet geschikt voor plastic oppervlakken. Bij toepassing op gehard glas dient u het product vooraf te testen op de binnenzijde en buitenzijde van een testpaneel. Spoel het product af met water, laat het glas drogen en beoordeel het materiaal vervolgens op de mate van helderheid.

 1. De buitentemperatuur moet hoger dan 5 ⁰C zijn. Maar gebruik GS-4 niet tijdens zonnig weer omdat het product dan te snel droogt wat kan leiden tot schade aan het glas.
 2. Verdun GS-4 met schoon water op basis van de vervuiling van het glas:
  • Milde vervuiling = mengverhouding 5% GS-4: 100 liter GS-4 + 1.900 liter water per ha
  • Ernstige vervuiling = mengverhouding 10% GS-4: 200 liter GS-4 + 1.800 liter water per ha
 3. Breng GS-4 gelijkmatig aan op het glas met behulp van geschikte spuitapparatuur.
 4. Geef GS-4 even de tijd om te reageren maar laat het niet opdrogen op het glas (let op bij warm weer). Dit om beschadiging van het glas te voorkomen.
 5. Spoel het kasdek zorgvuldig af met schoon water.
 6. Spoel ook het materiaal na gebruik af met water.

Opmerking: bij toepassing aan de binnenzijde alleen aanbrengen in een lege kas zonder gewassen. Niet gebruiken in de nabijheid van fluoridegevoelige gewassen. 

Hoe moet GS-4 Xtra worden aangebracht?

GS-4 Xtra is een meer geconcentreerde variant van GS-4. GS-4 Xtra kan op zowel de binnenzijde als de buitenzijde van de kas worden aangebracht. GS-4 is Xtra niet geschikt voor plastic oppervlakken. Bij toepassing op gehard glas dient u het product vooraf te testen op de binnenzijde en buitenzijde van een testpaneel. Spoel het product af met water, laat het glas drogen en beoordeel het materiaal vervolgens op de mate van helderheid.

 1. De temperatuur moet hoger dan 5 ⁰C zijn. Maar gebruik GS-4 Xtra niet tijdens zonnig weer, omdat het product dan te snel droogt wat kan leiden tot schade aan het glas.
 2. Verdun GS-4 Xtra met schoon water op basis van de vervuiling van het glas:
  • Milde vervuiling = mengverhouding 2,5% GS-4 Xtra: 50 liter GS-4 Xtra + 1.950 liter water per ha
  • Ernstige vervuiling = mengverhouding 5% GS-4: 100 liter GS-4 Xtra + 1.900 liter water per ha
 3.  Breng GS-4 Xtra gelijkmatig aan op het glas met behulp van geschikte spuitapparatuur.
 4. Geef GS-4 Xtra even de tijd om te reageren, maar laat het niet opdrogen op het glas (let op bij warm weer). Dit om beschadiging van het glas te voorkomen.
 5. Spoel het kasdek zorgvuldig af met schoon water.
 6. Spoel ook het materiaal na gebruik af met water.

Opmerking: bij toepassing aan de binnenzijde alleen aanbrengen in een lege kas zonder gewassen. Niet gebruiken in de nabijheid van fluoridegevoelige gewassen. 

Kan ik het spoelwater met GS-4 in het irrigatiebassin lozen?

Nee, GS-4 bevat fluoride dat schadelijk kan zijn wanneer het rechtstreeks in contact komt met gewassen. 

Cookiebeleid

Om u een betere en meer persoonlijke ervaring te bieden op onze website, maken we gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Door gebruik te maken van deze cookies kan uw surfgedrag op onze website door ons en bepaalde derden worden gecontroleerd. Wilt u meer weten? Bezoek dan onze cookiebeleidspagina.

Accepteer cookies Instellingen aanpassen