NL

ReduFuse IR of ReduHeat?

Lumiforte is continu bezig met de ontwikkeling van tuinbouwcoatings. We willen voor zo veel mogelijk situaties de ideale coating voor uw kas en gewas kunnen bieden. Begin 2014 hebben wij een nieuwe diffuse coating op de markt gebracht die tevens warmte weert; ReduFuse IR.

In 2004 waren we de eerste fabrikant die een warmtewerende coating op de markt bracht met de eigenschap het groeilicht in zeer hoge mate door te laten; ReduHeat. Dit was een revolutie in de tuinbouw, omdat er tot die tijd alleen schermmiddelen beschikbaar waren die naast warmte evenredig veel licht wegschermen. Voor verschillende gewassen is dit een gewenste situatie, andere gewassen hebben juist baat bij veel licht en minder warmte.

Een recentelijke ontwikkeling is het onderzoek naar telen onder diffuus licht. Bij veel gewassen blijkt dit een positief effect te hebben op de groei en ontwikkeling van het gewas en daaruit volgende kwaliteitsverbeteringen. In lijn met deze trend is bij Lumiforte het product ReduFuse en enkele jaren later het product ReduFuse IR ontwikkeld. Het verschil tussen deze twee producten staat beschreven in het artikel ReduFuse of ReduFuse IR.

Product en teelt

Wat is het verschil tussen ReduHeat en ReduFuse IR? Het grootste verschil is de mate van diffusiteit (haze). Bij 22 emmers per hectare is de diffusiteit (haze) van ReduFuse IR 72% en van ReduHeat 41%. Beide coatings zorgen voor reflectie van een gedeelte van het infrarode licht, waarbij het groeilicht in zeer hoge mate wordt doorgelaten. Infrarode straling is te verdelen in Nabij InfraRood (NIR) en Ver InfraRood (FIR). Het NIR is het spectrum van 780-3000 nm en het FIR van 3000-10000 nm. Deze straling wordt door de plant nauwelijks gebruikt voor processen in de plant, maar is wel van belang voor de opwarming van het gewas en de kas.

Zowel ReduHeat als ReduFuse IR schermen warmte weg in het gebied van 780-3000 nm, maar laten het groeilicht met een golflengte van 400-700 nm in zeer hoge mate door. Naarmate de schermlaag dikker wordt, door gebruik van meer product, zal de groeilicht transmissie verminderen en de warmtescherming vergroten. Het verschil tussen de coatings is echter de mate van warmtescherming.
Dit wordt duidelijk in onderstaande grafiek waar de transmissie van een laag van 18 emmers per hectare ReduFuse IR en een laag van 24 emmers ReduHeat per hectare wordt gepresenteerd. In het geval van ReduHeat wordt ongeveer 8% PAR licht geschermd en 20% infrarood licht ten opzichte van de transmissie van glas. Bij ReduFuse IR is de scherming van infrarood licht ongeveer 15% bij 8% PAR scherming ten opzichte van de transmissie van glas. Al deze waarden zijn hemisferisch gemeten, wat inhoudt dat dit de waarde is van de gemiddelde invalshoek van de zon over de dag. Als alleen loodrecht wordt gemeten, wat in veel gevallen de waarden zijn die door fabrikanten gecommuniceerd worden, zullen deze cijfers voor groeilichttransmissie positiever zijn.

Toepassing

Zowel ReduFuse IR als ReduHeat worden veel in de sierteelt toegepast. Telers die een maximale warmtewering wensen kiezen voor ReduHeat. Nu de mogelijkheid er is om warmtewering te combineren met diffuus licht, zien wij een verschuiving naar gebruik van ReduFuse IR. Reden van toepassen van ReduFuse IR is dat door diffuus licht de bloemtemperatuur, door de vermindering van de directe instraling, lager blijft ondanks de iets mindere warmtewering ten opzichte van ReduHeat. Hierdoor verbetert de bloemkleur en kunnen kwaliteitsproblemen zoals knopverbranding voorkomen worden. Ook zien we bij gebruik van diffuse coatings een betere uitgroei van de scheuten omdat het licht meer tot onder in het gewas doordringt.

In de Phalaenopsisteelt wordt er bij de gekoelde teeltfase voor gekozen om vroeg in het voorjaar een laag ReduFuse IR op te brengen. Zo wordt groeisnelheid behouden met een optimaal lichtniveau en wordt een te snelle opwarming van de kas voorkomen. In de maand mei spuit men er vervolgens een laag ReduSol overheen, omdat vanaf die tijd de lichtintensiteit voor dit gewas te hoog wordt.

Bij de chrysanten wordt er wisselend gekozen voor ReduHeat en ReduFuse IR. Voor beide coatings geldt dat ze een positieve invloed hebben op de bloemkleur. Op bedrijven waar het gewas makkelijk generatief staat en soms te snel knop vormt wordt er de voorkeur gegeven aan ReduFuse IR om meer groei te creëren. Voor de meer vegetatieve gewassen zal ReduHeat een betere optie zijn vanwege het hogere infrarood schermeffect en een gewijzigde rood:verrood verhouding.

In de groententeelt in Nederland worden deze coatings nauwelijks toegepast. Hier wordt vaak gekozen voor de ‘normale’ ReduFuse om maximale lichttransmissie te behouden en toch te profiteren van diffuus licht. In zuidelijkere landen waar het lichtniveau hoger is en de temperaturen hoog oplopen wordt ReduFuse IR wel veelvuldig toegepast. Omdat diffuus licht veel voordelen heeft voor de groei en vruchtkwaliteit, wordt er voor de groententeelt de voorkeur aan ReduFuse IR boven ReduHeat gegeven.

In de Gerberateelt is het effect van diffuus licht nog niet bewezen, zodat daar de voorkeur aan ReduHeat wordt gegeven.

Rood/Verrood

De golflengte van rood licht is 600-700 nm, van verrood licht 700-780 nm. De verhouding (coëfficiënt) rood:verrood licht heeft invloed op de ontwikkeling en de groei van het gewas. Een kleinere coëfficiënt, veel verrood ten opzicht van rood licht, geeft meer lengtegroei en minder scheutvorming. Bij een grotere coëfficiënt zal het gewas over het algemeen iets korter zal blijven. De rood:verrrood coëfficiënt is bij ReduHeat groter dan bij ReduFuse IR, waardoor het gewas onder ReduHeat over het algemeen iets korter zal blijven, vooral bij zonnig weer. Bij bewolkt weer wordt deze coëfficiënt in het natuurlijk licht al zoveel groter, dat de coating hier nauwelijks invloed op heeft.

Conclusie

Door de hogere reflectiecapaciteit van infrarood licht van ReduHeat, zal de plant ondanks de lagere bladtemperatuur wat generatiever reageren. Dit in tegenstelling tot ReduFuse IR, dat door de hogere verstrooiing van licht (diffusiteit) een meer vegetatieve actie laat zien. Het blijft dus belangrijk om het kasklimaat continu aan de situatie aan te passen en de juiste coating in uw situatie te kiezen.

Cookiebeleid

Om u een betere en meer persoonlijke ervaring te bieden op onze website, maken we gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Door gebruik te maken van deze cookies kan uw surfgedrag op onze website door ons en bepaalde derden worden gecontroleerd. Wilt u meer weten? Bezoek dan onze cookiebeleidspagina.

Accepteer cookies Instellingen aanpassen