NL

Meer produceren met minder water

Wereldwijd wordt goed water voor de land- en tuinbouw een nijpend probleem. Tegelijkertijd moet de voedselproductie stijgen. Dat doet een beroep op tuinders om zuinig om te gaan met het beschikbare water. Ook coatings kunnen daar een bijdrage aan leveren.

In Noordwest-Europa voelen tuinders de noodzaak van zuinig watergebruik nog niet zo. Maar is Zuid-Europa begint de situatie nijpend te worden en dat geldt voor veel regio’s in de wereld. Toch komt juist uit Noordwest-Europa de techniek om water zo efficiënt mogelijk om te zetten in voedsel en sierproducten.
Overal ter wereld rukt de kastuinbouw op. Het is een bescherming tegen ziekten en extreme klimaatinvloeden, maar zeker ook een manier om zuiniger om te gaan met grondstoffen en water. De productie van een kilo tomaten op een veld kost 60 liter water. Als je dat in een kas doet, heb je nog maar een derde nodig. En bij hergebruik van het water kom je tot 15 liter.
Maar ook dat kan nog heel een stuk beter. Als je alles optimaal doet, moet het kunnen met maar 4 liter, hebben onderzoekers van Wageningen University & Research berekend.

Bijdrage coatings

In dit traject leveren coatings hun bijdrage. Het gaat dan namelijk om ‘precision growing’, waarbij alles is afgestemd op optimaal functioneren van het gewas. Op het juiste moment water en meststoffen geven en een rustige gelijkmatige groei bevorderen.
De sleutel tot zuinig waterverbruik is de verdamping. Het gewas verdampt voortdurend en dan gaat het om grote hoeveelheden. Die verdamping is om twee redenen nodig. Het is de motor van de waterstroom in de plant, die de voedingsstoffen naar de juiste plek brengt. In de tweede plaats zorgt de verdamping voor verkoeling. Als die er niet was, zouden de planten zodanig opwarmen dat ze niet meer functioneren en hitteschade oplopen.

Het Nieuwe Telen

Te veel verdamping is echter niet goed: dan kunnen de wortels het niet bijbenen met de wateropname. Sinds Het Nieuwe Telen oprukt, is het denken over de verdamping van het gewas sterk veranderd. De opvatting is nu dat het wel wat minder kan met de verdamping. Dat bespaart namelijk energie en water. Daarvoor is het nodig dat het gewas gelijkmatig groeit zonder stress.
Grote warmte leidt altijd tot zeer sterke verdamping en, als de plant het niet meer bij kan houden, tot hittestress. Je krijgt dus eerst waterverspilling en vervolgens schade aan het gewas.

Waterverspilling voorkomen

Afhankelijk van de klimaatomstandigheden en de gewassoort zijn ReduSol, ReduHeat of ReduFuse IR  beproefde middelen om het overmatig opwarmen van het gewas te voorkomen en zo het waterverbruik te beperken.
Diffuus licht, te bereiken met ReduFuse of ReduFuse IR, geeft in zijn algemeenheid een rustigere groei en beperkt daarmee overmatige verdamping. Met name in de kop van de plant daalt de temperatuur en dus de verdamping.
Coatings zijn niet dé oplossing voor het wereldwijde gebrek aan goed water. Maar ze leveren wel een belangrijke bijdrage aan het zo goed mogelijk benutten van het kostbare water.

Cookiebeleid

Om u een betere en meer persoonlijke ervaring te bieden op onze website, maken we gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Door gebruik te maken van deze cookies kan uw surfgedrag op onze website door ons en bepaalde derden worden gecontroleerd. Wilt u meer weten? Bezoek dan onze cookiebeleidspagina.

Accepteer cookies Instellingen aanpassen