NL

Opbrengen met een krijtmachine

Een krijtmachine geeft van alle methodes het beste resultaat en heeft altijd de voorkeur. De machine geeft een mooi egaal spuitbeeld: de coating is dus overal even dik. Dat betekent dat het gewenste effect op productie en kwaliteit van het gewas optimaal is. Voorwaarde is natuurlijk een juist gebruik van de apparatuur, die bovendien goed onderhouden moet zijn.

Benodigde apparatuur

U heeft een spuitmachine en een pompset nodig. Wereldwijd zijn er slechts enkele leveranciers van spuitmachines. Bekende namen zijn Van der Waay en Besseling Techniek. Een pompset bestaat uit een membraanpomp, meerdere mengbakken en een hogedrukslang van pompset naar spuitmachine. De membraanpomp moet geschikt zijn om de spuitvloeistof te verpompen. Wij adviseren een minimale capaciteit van 40 liter per minuut bij 40 à 50 bar. Mechanische mixers in de mengbak(ken) zorgen voor optimale menging. 

weersomstandigheden bepalen kwaliteit

 • Breng de coating aan op een schoon en droog kasdek. Dat geeft de beste slijtvastheid en de eigenschappen van de coating worden niet gehinderd door vervuiling. 
 • Breng de coating aan bij goed drogend weer, relatieve luchtvochtigheid < 80%. Een nat kasdek geeft verdunning van de laag. Een te lange droogtijd geeft het gevaar van uitzakken en dus een ongelijkmatige coating. 
 • Hou de weersverwachting in de gaten. Niet opbrengen tijdens neerslag of wanneer die op korte termijn (binnen 12 uur) wordt verwacht. Regen beschadigt een niet uitgedroogde coating.
 • Breng aan bij een temperatuur tussen de 10 en 25 graden Celsius. De droogtijd is anders te lang. De laag gaat dan nat de nacht in en kan door condens beschadigd raken. Bij ReduSol en ReduClean geldt als ondergrens 5 graden Celsius.
 • Niet opbrengen bij harde wind, max 7 km/h. De laag kan dan te dun worden en spetters spuitvloeistof komen in de omgeving terecht. 
Coating aanbrengen

 1. Bepaal de totale benodigde hoeveelheid water en coating op basis van het type nozzle, rijsnelheid en instelling van het systeem. Er is ongeveer 1000 - 1500 liter spuitvloeistof per hectare nodig. Dit is water + ReduSystems product samen.  
 2. Vul een mengbak van voldoende capaciteit met schoon water. 
 3. Giet het aantal gekozen emmers ReduSystems product in de mengbak met water. 
 4. Meng de spuitvloeistof met voldoende kracht zodat een homogene vloeistof ontstaat. Controleer of op de bodem geen concentraat meer aanwezig is. 
 5. Verdeel de spuitvloeistof zorgvuldig over het kasdek met de machine. Rijsnelheid, druk en de afgifte van vloeistof over de hele spuitboom moeten op elkaar afgestemd worden. Alleen zo ontstaat het optimale egale resultaat. De fabrikant van de machine kan helpen bij de berekening van de onderlinge afstemming. 
 6. De einddruk bij de nozzles moet constant op het juiste niveau blijven. Met een manometer op de spuitbomen controleert u dat. Het type nozzle bepaalt de benodigde druk, vaak 2 tot 4 bar. 

Coating verwijderen

 1. Bepaal de hoeveelheid water en reinigingsproduct en volg dezelfde voorbereiding als tijdens het mengen van de coating.
 2. Controleer of de afvoeren en omgeving geschikt zijn voor de doorstroom van spoelwater. Voorkom instroom indien mogelijk.
 3. Verdeel de spuitvloeistof zorgvuldig over een droog kasdek en laat het ten minste 15 minuten inwerken alvorens af te spoelen met water.
 4. Zorg dat de coating in zijn geheel wordt bevochtigd. Gedeelten die niet bevochtigd zijn, worden niet verwijderd.
 5. U kunt tijdelijke witverkleuring voorkomen door geen spoelwater te lozen op stilstaand water; het drainagesysteem onder het wateroppervlak te installeren; en te lozen op een brede rivier met voldoende capaciteit.
 6. Als u ReduSystems producten in het bassin laat stromen, check dan daarna de bruikbaarheid van het water, met name de pH. 

Dosering

ReduSystems producten sturen het licht dat in de kas valt. De voordelen daarvan liggen op het gebied van productie en kwaliteit. Het gewenste effect is sterk afhankelijk van de dikte van de coatinglaag. Dat wil zeggen: van het aantal emmers product per hectare. Ten opzichte van handmatig werken is er 10% minder product nodig vanwege de nauwkeurigheid van de machine. Om de optimale dikte te bepalen, laten we onderzoek doen en leren voortdurend van praktijkervaringen. Dit betekent dat ons advies om een bepaald aantal emmers per hectare te gebruiken goed onderbouwd is. Het gebruik van meer of minder emmers (of verlies door onjuiste applicatie) heeft negatieve gevolgen. Bij gebruik van minder emmers dan het advies is het effect voor uw gewas ook minder dan bedoeld. Een schermproduct zal bijvoorbeeld te weinig instraling of hitte wegschermen. Bovendien is de laag minder slijtvast bij lage concentraties. Bij gebruik van te veel emmers is het effect omgekeerd: u kunt dan te veel groeilicht verliezen, waardoor u inlevert op productie of kwaliteit.

De app ‘ReduWizard’ op onze website geeft voor elk gewas en elke situatie ter wereld advies over het ideale product en de juiste hoeveelheid om te gebruiken.

Veiligheid

Machinaal opbrengen is een zeer veilige manier van werken.

 • Zorg voor valbescherming als u op het kasdek loopt. 
 • Bij huid- en oogcontact met ReduSystems producten: afspoelen met water. 
 • Bij inname: waarschuw een arts.

 

Veelgestelde vragen

Hoe moet ReduSol worden aangebracht?

De beste en meest duurzame resultaten worden bereikt wanneer de coating als volgt wordt aangebracht op een schoon en droog kasdek:

 1. Vul het reservoir met de vereiste hoeveelheid schoon water en voeg onder continu roeren ReduSol toe.
 2. Roer de spuitvloeistof regelmatig door tijdens het opbrengen.
 3. Breng ReduSol gelijkmatig aan op het kasdek, bij voorkeur met een spuitmachine.
 4. Gebruik geen schermmiddelen van een ander merk dan ReduSystems in combinatie met ReduSol.

De ideale weersomstandigheden voor het opbrengen van ReduSol

 • Een buitentemperatuur tussen de 5 en 30 ⁰C.
 • Windsnelheden van minder dan 2 m/s (7 km/u). Bij een sterke wind kan productverlies optreden en een dunnere laag dan bedoeld op het kasdek terechtkomen. Bovendien kan het product onbedoeld op andere objecten in de buurt terechtkomen zoals auto's en gebouwen.
 • Voor een snelle droging: relatieve luchtvochtigheid (RL) < 80%. De exacte droogtijd is ook afhankelijk van andere omstandigheden zoals; de hoeveelheid aangebrachte ReduSol, de buitentemperatuur, de temperatuur van het glas en de windsnelheid. De coating moet 's avonds opgedroogd zijn, omdat condens de laag kan aantasten.
 • Breng ReduSol niet aan op een nat oppervlak of wanneer het regent omdat dit kan leiden tot een ongelijkmatige coatinglaag op het glas.
 • Niet aanbrengen wanneer binnen zes uur regen wordt verwacht omdat de coatinglaag door regen kan worden aangetast of kan wegspoelen.
Hoe moet ik de coatings aanbrengen als ik geen spuitmachine heb?

Voor het beste resultaat moet een coating zo gelijkmatig mogelijk worden aangebracht, omdat een ongelijkmatige laag kan leiden tot verschillen in de groei van de gewassen. De coatings kunnen met de hand, met een machine, met een vliegtuig of met een helikopter worden aangebracht.

Een spuitmachine waarborgt de meest gelijkmatige laag, omdat deze kan worden afgesteld in overeenstemming met het product. Bij gebruik van een spuitmachine is eventueel productverlies door overmatig spuiten minimaal.

Bijna al onze producten (met uitzondering van AntiReflect) kunnen ook met de hand worden aangebracht met een spuitpistool. Het resultaat is hierbij afhankelijk van de kwaliteit en functionaliteit van het spuitpistool, zoals de stroomsnelheid, verdunning van het schermmiddel en de vakkundigheid van de persoon die het hanteert. Meer informatie over handmatig spuiten vindt u hier.

Aanbrengen middels een vliegtuig of helikopter is ook een mogelijkheid (met uitzondering van AntiReflect en GS-4) en is met name aan te raden wanneer er grote kasoppervlakken moeten worden behandeld. De piloot dient echter wel te beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring en het materiaal moet van hoogwaardige kwaliteit en goed onderhouden zijn.

Kan ik meerdere lagen van verschillende producten over elkaar heen aanbrengen?

Ja, het is mogelijk om verschillende lagen van verschillende producten over elkaar aan te brengen. Door bijvoorbeeld ReduSol over ReduHeat aan te brengen, kan een extra schermeffect voor in de zomer worden gecreëerd. 

Cookiebeleid

Om u een betere en meer persoonlijke ervaring te bieden op onze website, maken we gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Door gebruik te maken van deze cookies kan uw surfgedrag op onze website door ons en bepaalde derden worden gecontroleerd. Wilt u meer weten? Bezoek dan onze cookiebeleidspagina.

Accepteer cookies Instellingen aanpassen