NL

Advies op maat zorgt voor een beter rendement

Sinds begin dit jaar staan er twee algemene consultants voor u klaar. Lumiforte speelt hiermee in op de behoefte aan rationelere inzet van coatings. 

Wereldwijd is het klimaat aan het veranderen en telers vragen zich af hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. Dat maakt dat de behoefte aan maatwerk oplossingen groeit. Tegelijkertijd is het ook beter mogelijk om maatwerk te leveren omdat het aantal verschillende coatings sterk is gegroeid. 
Jelle Hoogland en Paul van Gils adviseren tuinbouwbedrijven over de beste oplossing en staan in nauw contact met de onderzoekswereld om nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen. Ook voeden ze deze instituten met praktijkkennis.
“We hebben veel kennis in huis en willen die beter laten doorstromen. Richting telers, teeltadviseurs, distributeurs, loonbedrijven, maar ook onze eigen collega’s”, vertelt Hoogland. Hij richt zich vooral op Midden- en Oost-Europa, GOS, Australië en Nieuw-Zeeland. Collega Van Gils op Noord-West-Europa. Samen hebben ze meer dan vijftig jaar ervaring in teeltadvies. 

Steeds beter inzicht

De afgelopen vijftien jaar hebben we een enorme groei gezien van de inzichten op het gebied van licht en klimaat. De voordelen van diffuus licht zijn duidelijk geworden. Het effect van infrarode straling. Het belang van balans in de plant. Op het moment groeien de inzichten in het belang van de juiste lichtkleur met sprongen.
ReduSystems heeft op grond van de groeiende wetenschappelijke inzichten steeds nieuwe coatings ontwikkeld om het kasklimaat en de gewasgroei gericht te sturen. Telers kunnen dat palet aan mogelijkheden nog veel beter inzetten en afstemmen op hun eigen situatie. Hoogland: “Het is onze verantwoordelijkheid om onze klanten daarover te informeren. Nu wij als algemene consultants zijn aangesteld, is het voor iedereen duidelijk waar je met vragen kunt aankloppen.”

Maatregelen afstemmen

Het gaat allang niet meer alleen om de keuze van de juiste coating, geeft Van Gils aan. “We werken volgens de basisprincipes van Het Nieuwe Telen en Plant Empowerment. Dat betekent dat je al je hulpmiddelen – klimaatbeheersing, watergift, coatings, beweegbare schermen – op elkaar afstemt om een gezond gewas neer te zetten. Dat is vaak een kunststuk, zeker in de warmere landen. Daar maakt het steeds meer uit welke keuzes je maakt. Dat kan zijn van een aanpassing in het gebruik van de huidige coating door middel van een alternatief of het toepassen van verschillende coatings op elkaar door het jaar met bijvoorbeeld als doel minder warmte (IR) binnen met behoud van groeilicht (PAR).”
Het is niet de bedoeling dat hun advies dat van teeltvoorlichters vervangt. “We maken telers alert op de mogelijkheden voor hun specifieke situatie. Het fine tunen van de teeltmaatregelen moet als vanouds met de teeltvoorlichter gebeuren. Wij delen onze kennis tevens met die teeltvoorlichters, zodat zij op de hoogte zijn van de volle range aan sturingsmogelijkheden.” Verder vertelt Van Gils: “Op dit moment is energie een topic, enerzijds men wil graag warmte binnen houden zodat er minder gas verbruikt hoeft te worden op donkere dagen. Anderzijds zijn er kwekers die minder warmte de kas in willen om elektriciteit te sparen in de zomer, voor beide vraagstukken hebben wij ideeën om te bespreken.”

Lichtplan

Met ReduSystems kunnen we een plan maken voor het hele jaar. Zo’n plan geeft aan hoe je licht en warmte over het jaar heen het beste kunt sturen: afremmen of juist ten voordele inzetten. 
De beslissingen daarover kunnen ter plekke onderbouwd worden met mobiele metingen van bijvoorbeeld licht, plant- en vruchttemperatuur. “Het werkt vaak heel verhelderend als je kunt laten zien hoezeer bijvoorbeeld de vruchttemperatuur van de kastemperatuur afwijkt en wat je kunt doen om dat meer te sturen”, zegt Van Gils.

Jelle Hoogland en Paul van Gils komen graag in contact met telers, onderzoekers en voorlichters. Voor vragen kunt u een mail sturen naar consultancy@lumiforte.com.

Cookiebeleid

Om u een betere en meer persoonlijke ervaring te bieden op onze website, maken we gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Door gebruik te maken van deze cookies kan uw surfgedrag op onze website door ons en bepaalde derden worden gecontroleerd. Wilt u meer weten? Bezoek dan onze cookiebeleidspagina.

Accepteer cookies Instellingen aanpassen