NL

Coating gebruik vergt maatwerk advies

Voor elk gewas is het belangrijk om jaarrond een optimaal klimaat te creëren, zodat altijd de maximale productie en kwaliteit gehaald kan worden. Coatings op het kasdek kunnen hierbij een goed hulpmiddel zijn. Er is echter een ruime range aan coatings beschikbaar die ook nog eens in verschillende laagdiktes gebruikt kunnen worden. Een goed advies passend bij uw teelt, bedrijf en locatie is daarom van belang.

Binnen Mardenkro hechten wij een grote waarde aan het juiste gebruik van onze ReduSystems coatings. Dit begon al bij de introductie van ReduSol, waarbij samen met de teler werd gekeken wat de optimale laagdikte (dus schermpercentage) moest zijn en wat de beste tijd was om het aan te brengen en te verwijderen. Door de jaren heen zijn er steeds meer type coatings bijgekomen, waardoor het voor de teler lastiger werd om de juiste keuze te maken wat betreft coating gebruik. Dit was voor Mardenkro de reden om nog intensiever samen te werken met teeltvoorlichters.

Na de introductie van ReduFuse is er besloten om binnen Mardenkro een eigen consultancy afdeling op te zetten. Deze afdeling zorgt in samenwerking met externe teeltadviseurs dat er zowel intern als extern kennis verspreid wordt met betrekking tot coating gebruik en de invloed hiervan op klimaatomstandigheden in de kas. Denk hierbij aan invloed op kastemperatuur, CO2 niveau, luchtvochtigheid en licht (hoeveelheid, lichtkleuren, diffusiteit).

De advisering vanuit Mardenkro gaat wereldwijd. We hebben over de hele wereld met veel verschillende klimaatomstandigheden te maken, die allemaal een andere aanpak nodig hebben betreffende coating gebruik. We gaan altijd uit van het gewas wat er in de kas staat. Elk gewas en zelfs ras heeft zijn eigen licht- en warmtebehoefte. Om al deze factoren te combineren tot een advies hebben we de ReduWizard ontwikkeld.

Met de ReduWizard kunt u een advies krijgen welke coating er het beste past bij uw teelt. Op basis van een uitgebreide klimaat database, waarin van duizenden locaties over de wereld klimaatdata is opgenomen, wordt er gekeken welk product het meest geschikt is voor uw teelt, regio en kastype.

Er zijn echter situaties waarbij de ReduWizard nog geen goede oplossing kan bieden. Denk hierbij aan specifieke rozenrassen die anders reageren op bepaalde lichtkleuren of belichte tomatenteelten, waarbij in een aantal gevallen een coating nodig is om het gewas de zomer door te helpen. In deze gevallen kunt u altijd contact opnemen met Mardenkro en zoeken we samen met u en eventueel de teeltadviseur naar de best passende schermstrategie.

Cookiebeleid

Om u een betere en meer persoonlijke ervaring te bieden op onze website, maken we gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Door gebruik te maken van deze cookies kan uw surfgedrag op onze website door ons en bepaalde derden worden gecontroleerd. Wilt u meer weten? Bezoek dan onze cookiebeleidspagina.

Accepteer cookies Instellingen aanpassen