NL

Diffuus licht bij Gerbera

Gerbera is een lichtgevoelig gewas dat baat heeft bij hoge lichtsommen. In de zomermaanden is er echter teveel licht, waardoor er groei- en kwaliteitsschade kan optreden. Daarom zal er bij gerbera altijd geschermd worden. Dit kan met een coating, een schermdoek of een combinatie hiervan. In de praktijk zien we dat de combinatie van een schermdoek met een coating tot de beste resultaten leidt. De laatste jaren zien we een verschuiving naar diffuse schermproducten.

Diffuus licht

In geval van diffuus licht kan een plant vaak een hogere lichtintensiteit verwerken voordat er schade optreedt. Diffuus licht is verstrooid licht. Op heldere dagen is er direct licht, op bewolkte dagen vooral diffuus licht. De diffusiteit kunnen we uitdrukken als de Haze factor. Helder glas heeft een Haze factor van 0%, diffuus glas 20-80% afhankelijk van het type glas. Diffuse coatings geven een haze van 70-80% afhankelijk van het gekozen type en de concentratie.

Enkele voordelen van diffuus licht zijn:

  • Betere horizontale lichtverdeling
  • Licht dringt dieper door in het gewas
  • Hogere netto fotosynthese
  • Lagere planttemperatuur waardoor de bloemafsplitsing beter verloopt
  • Rustiger klimaat waardoor er minder geschermd hoeft te worden
  • Betere bloemkwaliteit
  • Groeizamer gewas

Coating

Omdat gerbera baat heeft bij veel licht zal bij gebruik van een coating op het dek hier rekening mee gehouden moeten worden. Keuze van de juiste coating is daarom belangrijk. In de praktijk worden er verschillende types coating gebruikt. ReduHeat voor warmtewering, ReduFuse IR voor diffuus licht met warmtewerende werking en ReduSol voor licht en warmtewering. Welke coating het beste past bij uw situatie is onder andere afhankelijk van het type kas, type schermdoek en ras. In de praktijk zien we dat er steeds meer wordt gekozen voor ReduFuse IR om zijn diffuse en warmtewerende werking en toch hoge lichtdoorlatendheid.

Wanneer welke coating bij de gerbera teelt?

Met een coating op het dek blijft de temperatuur in de kas lager. ReduSol geeft de beste warmte scherming, maar geeft tegelijkertijd ook veel scherming van het groeilicht. Bij een verwachte extreem warme periode of in de meer zuidelijke landen wordt ReduSol nog wel eens toegepast als tweede laag. Er wordt dan in de zomermaanden een dunne laag over de ReduHeat of ReduFuse IR heen gespoten. ReduHeat geeft een goede scherming van het infrarode licht en tegelijkertijd een hoge transmissie van het groeilicht. ReduFuse IR heeft hiernaast ook nog een diffuus makende werking. De gewastemperatuur zal over het algemeen wat lager zijn dan bij ReduHeat, ondanks dat de infrarood reflectie wat lager is. Deze lagere gewastemperatuur wordt vooral veroorzaakt door de hogere diffuse werking van ReduFuse IR ten opzichte van ReduHeat. Dit is vooral gunstig voor generatievere gewassen om wat meer groei te genereren.

Het type coating dat bij uw situatie past is echter sterk afhankelijk van de situatie. Denk hierbij aan het kastype, type schermdoek(en) en ras. Voor een, op uw situatie aangepast, advies kunt u altijd contact opnemen met Mardenkro of met uw teeltadviseur.

Waarom coaten als ik een schermdoek heb?

In veel gevallen zijn er al één of meerdere schermdoeken in de kas aanwezig. Als er alleen een verduisteringsdoek aanwezig is, zijn er al snel voordelen te behalen met het gebruik van een coating op het dek. In modernere kassen is vaak, naast het verduisteringsdoek, een tweede doek aanwezig met een diffuse en soms open structuur. Natuurlijk kan met dit type doek licht en temperatuur weggeschermd worden. Een nadeel is echter de beperking van de luchtuitwisseling en in geval van gesloten structuur doeken dat het doek niet volledig gesloten kan worden. Door de lagere luchtuitwisseling kan de kastemperatuur te hoog oplopen. Dit is minder het geval bij gebruik van een coating. Er kan dan langer gebruik worden gemaakt van de aanwezige ventilatiecapaciteit. Het schermdoek kan dan gebruikt worden om de licht- en temperatuurpieken op de dag af te vlakken.

Wanneer opbrengen?

ReduHeat en ReduFuse IR kunnen vaak al op tijd in het voorjaar worden opgebracht. De instralingen gaan in april al sterk omhoog en hierdoor kunnen de jonge gewassen al snel in een stresssituatie komen. De ervaring heeft geleerd dat in een voldoende generatief gerbera gewas het op tijd aanbrengen van de coating alleen maar voordelen zal bieden. Tijd van opbrengen is vooral afhankelijk van de weersverwachting en de gewas condities. Bij een generatief groeiend gewas zal het moment van een coating opbrengen eerder zijn dan bij een sterk groeiend of vegetatief gewas.


figuur 2: Infrarood foto’s van een gerberagewas onder diffuus licht (links) en direct licht (rechts).
Rechts is de gewastemperatuur duidelijk hoger (meer oranje en geel).

Cookiebeleid

Om u een betere en meer persoonlijke ervaring te bieden op onze website, maken we gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Door gebruik te maken van deze cookies kan uw surfgedrag op onze website door ons en bepaalde derden worden gecontroleerd. Wilt u meer weten? Bezoek dan onze cookiebeleidspagina.

Accepteer cookies Instellingen aanpassen