NL

Meer kennis geeft een beter resultaat

De coatings van ReduSystems geven het beste resultaat bij de juiste toepassing voor de plant. De ReduWizard vergemakkelijkt de keuzes. In specifieke gevallen kan ook de Product Specialist Tuinbouw uitkomst bieden.

ReduSystems werkt steeds aan uitbreiding van het productenpakket. Om tot de juiste keuze voor het gewas te komen is het belangrijk om vast te stellen welk deel van het lichtspectrum  moet worden bijgestuurd, en wanneer dat moet gebeuren. De coatings hebben één of meer van de volgende effecten op invallend zonlicht:

  • PAR licht wegschermen
  • Warmte wegschermen
  • Licht en warmte diffuus maken
  • Lichtspectrum bijsturen


Elke situatie vraagt om een eigen oplossing. De keuze voor de juiste coating of opeenvolging van coatings kan soms lastig zijn. Verder zijn de tijdstippen van aanbrengen en verwijdering van belang.
De online app ReduWizard op de website van ReduSystems geeft aan de hand van gewas, regio en kaskenmerken al een goed advies over optimaal coatinggebruik. Daarnaast kan de account manager gericht adviseren.
In specifieke gevallen komt Hans van Eijk, Product Specialist Tuinbouw in beeld. Hij is verantwoordelijk voor kennisontwikkeling en – verspreiding en in de eerste plaats aanspreekpunt voor lokale consultants.

More knowledge
"We willen alle producten eerst goed getest hebben door een onafhankelijk instituut voordat er verkocht wordt."

Hans van Eijk

Praktijkproeven

“Mijn functie is in feite de brug tussen R&D en de praktijk”, vertelt hij. “Bij nieuwe producten zetten we eerst kleine testen bij telers in. Als dat goed gaat, schalen we op naar grotere praktijkproeven. De resultaten daarvan maken we bekend via onze nieuwsbrieven en in gesprekken met teeltvoorlichters en consultants. We houden hen steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen”
Omgekeerd let van Eijk ook scherp op tendensen en vragen in de praktijk. ReduSystems kan op maat coatings aanpassen voor een specifieke bedrijfssituatie en met nieuwe producten inspelen op ontwikkelingen binnen de tuinbouw.

Nauw contact met onderzoek

De product specialist houdt nauw contact met de onderzoekswereld. Vooral Wageningen University & Research (UR) is een belangrijke partner. Alle producten van ReduSystems zijn in het Lichtlab van Wageningen UR doorgemeten. Van Eijk: “We willen alle producten eerst goed getest hebben door een onafhankelijk instituut voordat er verkocht wordt. Zo kunnen we altijd gefundeerd aangeven welk effect een coating heeft. Het Lichtlab van Wageningen UR is erin gespecialiseerd om onder praktijksituaties te testen. Zo is de kans op verrassingen in de praktijk tot een minimum teruggebracht.”
Verder is Mardenkro, het bedrijf achter ReduSystems, lid van de Club van 100, een groep vooraanstaande tuinbouwbedrijven die het onderzoek van Wageningen UR mede financiert en begeleidt. “Op deze manier houden we nauw contact met de nieuwste ontwikkelingen en kunnen we in een vroegtijdig stadium nieuwe wetenschappelijke inzichten vertalen naar praktijktoepassingen”, vertelt van Eijk. Heel actueel is bijvoorbeeld de invloed van het lichtspectrum (de kleur van het licht) op groei en ontwikkeling van het gewas. De wetenschappelijke inzichten op dat gebied groeien nog steeds. ReduSystems speelt met de ReduFlex-lijn in op de nieuwe mogelijkheden om het gewas te sturen.

Maatwerkadvies

Voor elke bedrijfssituatie en gewas heeft ReduSystems coatings die het functioneren van de plant sterk kunnen verbeteren. De juiste keuze van de coating of een combinatie leidt tot maximale verbetering van productie en kwaliteit. Maatwerkadvies leidt altijd tot de beste resultaten omdat dan de specifieke wensen van een tuinder kunnen worden meegenomen.

Cookiebeleid

Om u een betere en meer persoonlijke ervaring te bieden op onze website, maken we gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Door gebruik te maken van deze cookies kan uw surfgedrag op onze website door ons en bepaalde derden worden gecontroleerd. Wilt u meer weten? Bezoek dan onze cookiebeleidspagina.

Accepteer cookies Instellingen aanpassen