NL

Telen onder nieuwe coatings is een leerproces

Sinds 2012 telen Leo en Maikel van den Berg op twee locaties in Bleiswijk paprika’s. In dat jaar namen zij een kas over van een collega. In het eerste seizoen bleek dat het lastig was om voldoende groei te houden op deze nieuwe locatie. Om rust in de teelt de brengen, werd in 2013 ReduFuse op het kasdek aangebracht. “Dat gaf verbetering, maar we moeten ook nog veel leren”, zegt Maikel van den Berg.

Voldoende groei houden, ook in de zomermaanden. Dat is de grote uitdaging in de paprikateelt. Vader en zoon Van den Berg hebben dat aardig in de vingers. In totaal hebben de paprikatelers 9 hectare glas. “Het gaat gelukkig weer wat beter in de paprika’s”,  vertelt zoon Maikel. “Afgelopen jaar is de markt weer wat   aangetrokken.” Tot nog toe teelden zij het ras ‘Inzell’, in 2014 stappen zij over op ‘All Rounder’.

Kwekerij Leo van den Berg teelt sinds 2003 gele paprika in een 4,5 meter hoge kas aan de Wilgenlei in Bleiswijk.  De nieuwe locatie aan de Violierenweg is in 2005 gebouwd en is 6 meter hoog. In het eerste teeltjaar bleek dat het niet mogelijk was om daar op de zelfde manier te telen. Eind mei/begin juni stagneerde groei aan de Violierenweg bijna helemaal, met alle gevolgen van dien.  “Een hogere kas blijkt een behoorlijke impact te hebben als het gaat om klimaatregeling”, zegt hij. “We moesten echt schakelen. De P-band en het luchten moeten we anders instellen dan we gewend waren.”

"Een groot voordeel van een diffuse coating is dat je die kunt aanbrengen op het moment dat dat het beste uitkomt. Dat biedt flexibiliteit."

Maikel van den Berg

Klimaat maken

“In het eerste jaar aan de Violierenweg was lastig. De plantbelasting was duidelijk te hoog,” aldus de paprikateler. “We hebben één en ander geëvalueerd. Zaak is in ieder geval om rustiger te gaan telen door een kleiner verschil in dag- en nachttemperatuur aan te houden. Ook hebben we in 2013 hebben een week eerder gezaaid zodat de planten met meer wortels het seizoen in gingen. Om de een gelijkmatiger klimaat te krijgen hebben we bovendien in week 17 ReduFuse opgebracht in de geadviseerde dosering,” vertelt de paprikateler.

Het klimaat in de kas met ReduFuse was milder en er was in de eerste week na het opbrengen een mooi herstel in plantbalans te zien. “Toch kregen de planten het in de loop van de zomer zwaar op de nieuwe locatie. Het was in de kas aan de Violierenweg warmer onder in het gewas dan aan de Wilgenlei. We verloren opnieuw groeimoment en dat viel een beetje tegen. De planttemperatuur was te hoog en met extra luchten was het niet op te lossen. Maar, het gewas stond er onder ReduFuse zeker beter op dan het voorgaande jaar. Extreme piekmomenten kwamen niet voor.”

“In 2014 gaan we door met zoeken naar de meest optimale teeltomstandigheden. Misschien moeten we iets doen aan de watergift of moeten we toch nog anders omgaan met de nachttemperaturen."

Grote stappen gemaakt

“Een groot voordeel van een diffuse coating is dat je die kunt aanbrengen op het moment dat dat het beste uitkomt. Dat biedt flexibiliteit. We hebben de afgelopen tijd veel interessante discussies gehad met Mardenkro. Zelf zou ik graag willen weten of er mogelijkheden zijn om een mengsel te maken van bijvoorbeeld ReduFuse met ReduHeat om zo te profiteren van diffuus licht en om tegelijk de warmte uit de kas te houden. Verder vragen we ons af wat ReduFuse doet bij laagstaande zon. We zagen rond negen uur ’s ochtends een sprong in de kastemperatuur. Dat moet ook verder worden onderzocht. Hoe kan dat en wat betekent dat voor de gewasopbouw?”

Van den Berg concludeert: “We moeten echt leren telen met de nieuwe coatings. Er zijn al grote stappen gemaakt. Maar ik denk dat we er voorlopig nog niet uit zijn wat de beste oplossing is. Volgens mij praten we daar over vijf jaar nog over.”

Cookiebeleid

Om u een betere en meer persoonlijke ervaring te bieden op onze website, maken we gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Door gebruik te maken van deze cookies kan uw surfgedrag op onze website door ons en bepaalde derden worden gecontroleerd. Wilt u meer weten? Bezoek dan onze cookiebeleidspagina.

Accepteer cookies Instellingen aanpassen