NL

Rozen gebaat bij hogere reflectie blauw licht

Niet alleen de hoeveelheid licht, maar ook de kleur ervan is bepalend voor groei en productie bij rozen. De coating ReduFlex Blue laat relatief minder blauw licht door. In praktijkproeven blijkt dat positief voor de steellengte of de productie. De rozentelers die meededen aan de proeven zijn enthousiast en gebruiken de coating ook na de proeven.

De afgelopen jaren is er steeds meer zicht gekomen op de rol die de lichtkleur speelt bij de gewasontwikkeling. Langzamerhand wordt zo sturen met licht mogelijk. Van blauw licht is bekend dat het de strekking remt. Logisch gevolg is dat een coating die minder blauw licht doorlaat dan juist de strekking bevordert. Bij rozen, waar de steellengte in de zomer nog wel eens kan achterblijven, is dat een gunstig effect. Langere rozen zorgen immers voor een betere prijs. En er zijn nog meer snijbloemen te bedenken waar wat extra lengte welkom is, zoals gerbera. Bovendien heeft blauw licht een hogere energiewaarde dan bijvoorbeeld rood. Als je blauw selectief wegfiltert, wordt de plant minder warm, terwijl er toch ruim voldoende licht voor de assimilatie overblijft. Het klimaateffect van ReduFlex Blue is grotendeels vergelijkbaar met de hittewerende coating ReduHeat. ReduFlex Blue verandert tevens de verhouding tussen rood en verrood licht. Ook dat kan een positief effect hebben op lengte en/of productie.


Verhouding lichtkleuren bepalend

Hoe het in de praktijk uitvalt, hangt sterk van de omstandigheden af. Het gaat altijd om de verhouding tussen de lichtkleuren; die is bepalend voor het effect op vorm en groei van het gewas. In de verhouding tussen de lichtkleuren zit een grote natuurlijke variatie. In het voorjaar is er normaal gesproken meer blauw licht dan in de zomer. Maar als in de zomer een wolk overdrijft, neemt het aandeel blauw weer even toe. In de avondschemering neemt het aandeel verrood toe, wat strekking wat bevordert, maar in de praktijk doet het vele rood in de assimilatielampen dit effect teniet.

Van den Ende Roses oogstte in het eerste proefjaar, met het ras Akito, onder ReduFlex Blue duidelijk langere rozen in de zomer. In het tweede proefjaar, met het ras Red Naomi, zag je geen extra lengte, maar knipten ze wel meer stelen. Het kan dus per jaar en per teelt verschillen hoe het uitvalt, mede afhankelijk van het weer. Naast de metingen zijn er de indrukken van de telers. Die zijn zonder meer positief. Ze vinden dat het gewas er beter bij staat en zijn te spreken over de kwaliteit.

Cookiebeleid

Om u een betere en meer persoonlijke ervaring te bieden op onze website, maken we gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Door gebruik te maken van deze cookies kan uw surfgedrag op onze website door ons en bepaalde derden worden gecontroleerd. Wilt u meer weten? Bezoek dan onze cookiebeleidspagina.

Accepteer cookies Instellingen aanpassen